SUPPORTINDHENT TILBUD

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central er en skalerbar løsning som kan tilpasses efter dit behov, det kan nemt udvides i takt med at virksomheden vokser, eller reduceres hvis behovet opstår.

Office 365 programmer

ØKONOMISYSTEMet TIL SMÅ OG
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 

Dynamics 365 Business Central Cloud er baseret på et månedligt abonnement, hvor du har mulighed for at skalere op og ned, i takt med at virksomheden udvikler sig.

Dynamics 365 Business Central kan fås i en cloud baseret løsning, hvor man ikke kan foretage special tilretninger, det er den vej Microsoft har valgt at gå med deres globale satsning på ERP-markedet for små og mellemstore virksomheder. I dag findes der langt bedre opsætningsmuligheder, som betyder at de fleste små og mellemstore virksomheder sagtens kan få opfyldt sine behov, uden en masse tilretninger, som eventuelt kan ødelægges af fremtidige opdateringer.

UNDERSTØT DINE PROCESSER
EFFEKTIVT

Det er nøglen til at opfylde dine forretningsmæssige ambitioner. Samtidig med at det ikke lægger bånd på dig, fordi det er vigtigt at du er forandringsparat – med et ERP-system må du som regel afveje forandringsparat imod skræddersyet effektiv procesunderstøttelse, hvis du får alt skræddersyet så er dit ERP-system perfekt den dag I går i luften.

Skab balance

Vi begynder med at skabe mere balance, ved at gøre dit behov for skræddersyet funktionalitet mindre, vi bygger din ERP-løsning med standard apps. Vi arbejder i Microsoft Dynamics 365 Business Central, og i det tilføjer vi en række extensions, som er udvidelser af Dynamics løsningen. Tidligere kunne man kun tilføje funktionalitet via kode, men i dag bruger man det som Microsoft kalder extensions og det betyder at du kan tilføje og fjerne udvidelser efter behov, lidt i stil med apps på din mobiltelefon.

Virkeligheden ændrer sig

Noget tid efter en skræddersyet opsætning ændrer virkeligheden sig, din virksomhed får nye behov, pludselig er du blevet låst af den skræddersyede funktionalitet, som nu nedsætter din omstillingsparathed.

 I Fiks IT vil vi gerne have, at du får alt hvad du har behov for, vi vil gerne give dig forandringsparathed, uden at du skal gå på kompromis med procesunderstøttelse, vi har et internt mantra som lyder således: “Procesoptimering via standardisering.”

Som egentlig bare betyder at omstille virksomhedens arbejdsprocesser ved at bruge systemets standard funktioner i så vid udstrækning, som muligt, og kun i de mest nødvendige tilfælde, justere løsningen gennem tillæg. Disse tillæg kaldes i Dynamics 365 Business Central, Extensions. 

STANDARD PROGRAM

Standardiseret funktionalitet er kun 1 skridt på vejen, vi tilbyder også standard opsætning. Går man til et nyt system med forventningen om at det skal være ligesom det gamle, kan dette begrænse og låse dig. Derfor anbefaler vi altid at tage udgangspunkt i en standard løsning.

Du tænker måske at din virksomhed ikke passer ind i en standard løsning, men vores erfaring siger os at ca. 80% af en virksomheds processer kan løses via en standard løsning, det sværeste er faktisk at overgive sig til tanken, og være klar på at gøre nogle ting på en anden måde.

 

DE MANGE ”APPS” 

Allerede nu findes der et stort antal extensions i Microsoft AppSource, som kan hentes til Dynamics 365 Business Central, dem kan du betragte som byggeklodser til at nå dit mål. Vi hjælper dig med at udvælge dem, som hjælper dig på vej. Har du et behov som ligger udenfor de i forvejen eksisterende extension, kan vi også bygge en extension til dig. 

Dynamics 365 Business central

Dynamics 365 Business Central er et ERP-system, som kan vælges i en Cloud eller OnPrem (Hosted) løsning.
Systemet er primært til små og mellemstore virksomheder.

Se de to videoer fra Microsoft, de indeholder en kort introduktion til Dynamics 365 Business Central.

TILLÆGSLØSNINGER OG Integrationer

Der har altid været en speciel kultur for ERP blandt mellemstore virksomheder i Danmark, formentlig fordi flere af de kendte systemer har dansk oprindelse. De danske Microsoft-partnere har en helt unik relation til Navision og senere Dynamics NAV. Der er mange partnere som har udviklet tillægsløsninger eller integrationer til Dynamics NAV, enten i form af vertikale brancheløsninger eller horisontale funktionsudvidelser.

Der har samtidig været en tradition for, at opfylde alle funktionsmæssige behov, som den enkelte virksomhed måtte have, enten via en tillægsløsning eller integration, men også via specialtilretninger til den enkelte kunde. Det er ikke kun tilfældet for Dynamics NAV, men også andre ERP-løsninger i det danske marked, som f.eks. Dynamics AX.

Microsoft fokus 

Microsoft har med NAV fokuseret udviklingsarbejdet på at trimme kernefunktionaliteten i Norden, ikke kun økonomistyring, men også lager, logistik og produktionsstyring. Mantraet har altid været, at løsningen skal være enkel og effektiv at anvende.

Denne strategi betyder, at funktionsbehov som er særprægede for bestemte brancher eller roller, dem har Microsoft overladt til specialiserede partnere at udvikle tillægsløsninger til.

Den strategi har givet en stor mangfoldighed af specialiserede partnere til at udvikle tillægsløsninger, denne strategi har hjulpet til løsningens udbredelse.

Med udgangspunkt i Dynamics NAV løsningen, har Microsoft nu, med omdøbning af navnet til Dynamics 365 Business Central, gjort produktet til et internationalt strategisk produkt, og dermed rettet endnu mere fokus og ressourcer mod et gennemprøvet og udbredt system.

CLOUD MED DYNAMICS 365

I løbet af 2016 og 2017 havde Microsoft gang i et nyt udviklingsprojekt under kodenavnet ”Tenerife”. Det begyndte som en ny version af Dynamics NAV 2018, der er en 100% cloud-løsning, resultatet blev:I løbet af 2016 og 2017 havde Microsoft gang i et nyt udviklingsprojekt under kodenavnet ”Tenerife”. Det begyndte som en ny version af Dynamics NAV 2018, der er en 100% cloud-løsning, resultatet blev:

  •  Dynamics 365 Business Central

Med introduktionen af Dynamics 365 Business Central har Microsoft udstukket retningen for deres Dynamics-produkter, og der er ingen tvivl om at Cloud er fremtiden for Microsoft. Business Central er, som en del af Dynamics 365, ét system blandt mange i en gennemført forretningsløsning.
Det er en konsolidering af alle systemerne i én løsning, som således skal dække både ERP, CRM og resten af paletten i din virksomhed. 

Business central integration 

Integration mellem Microsoft produkter er i højsæde. Det er f.eks. hurtigt og nemt at sende data til Office 365 Excel, hvor det tilrettes og derefter sendes data tilbage til Business Central, dermed bliver rettelse af stamdata til en nem sag. Det ses også i form at Dynamics 365 Business Central direkte integration i Office 365 Outlook, hvor mange af dagligdagens gøremål for f.eks. en sælger kan gøres direkte i Outlook, uden at skulle gå ind i Business Central. Får en medarbejder f.eks. en mail fra en kunde som er oprettet med samme mail i Business Central, vil systemet genkende denne og vise statistik fra kunden, og på forhånd vide hvem der f.eks. skal oprettes tilbud til.

NAV tidslinje